Thursday, December 17, 2020

9:51 PM


สำหรับท่านที่กำลังหาทางประยุกต์ใช้ Filemaker กับ Line กลุ่ม ท่านมาถูกทางแล้วครับ โอกาสนี้ ก็จะมานำเสนอวิธีการที่จะทำให้ท่านก้าวไปสู่อีกระดับ 555

Line เปิด API ให้ชาวบ้านที่มีความรู้ในการเข้าใช้งาน ได้ส่งพวกข้อความ Sticker หรือรูปภาพเข้าไปใน Line กลุ่มได้ฟรี แต่ก็มีข้อจำกัดในปริมาณการใช้งานอยู่ เช่น ส่งข้อความได้มากสุดได้ 1000 ตัวอักษรต่อครั้ง และรูปภาพส่งรวมกันแล้วต้องไม่เกินขนาดรวมที่จำกัดเอาไว้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ แต่นั้นเป็นประเด็นอื่นที่จะต้องไปดูหากเชื่อมต่อสำเร็จ

ตอนนี้มาดูกันก่อนว่า ถ้าจะใช้งาน Filemaker ในการส่งข้อความ รูป Sticker ไปที่ Line ต้องทำอย่างไร

สิ่งที่ต้องมี

1. Line กลุ่ม ที่ไม่ใช้ open chat นะ ต้องเป็น line กลุ่มแบบธรรมดาๆ  ถ้ายังไม่มีก็สร้างเลย อย่ารีรอ

2. เมื่อสร้าง Line กลุ่มเสร็จแล้ว ก็ให้เชิญเพื่อนที่ชื่อว่า Line Notify เลยทันที เข้าไปในกลุ่มเตรียมไว้ก่อน Line Notify นี่แหละ จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง Filemaker กับระบบของ Line

3. จากนั้นไปที่ web : https://notify-bot.line.me แล้วทำการ login เข้าระบบเลย ไปที่หน้า mypage แล้วเลือก generate token เลือกกลุ่มที่เพิ่งสร้าง ทำตามกระบวนการแล้ว copy token ไว้ ( ดูวิธีการสร้าง token จาก youtube ด้านล่าง )

4. นำเอา token มาใช้งานในตัวโปรแกรมได้เลย ส่วนวิธีการนั้น ดูใน youtube เลย เขียนไม่ไหว รายละเอียดมากไปหน่อย แต่ก็ทำตามได้ง่ายๆเลยครับ ไม่เชื่อก็ลองไปเทียบกับภาษาอื่นดู


Download file ตัวอย่าง เอาไปลองเล่นและลอก Script ได้ที่ 

บทความอื่นๆ