Monday, August 31, 2020

8:21 PM


 

combination มีไว้สำหรับหาค่าที่เป็นได้สำหรับการจัดกลุ่มโดยเฉพาะ

ถ้าโดนถามมาว่า มีตัวเลข 0 - 9 (10 ตัว) จัดกลุ่ม กลุ่มละ 2 โดยไม่ให้ซ้ำกัน จะได้กี่กลุ่ม ก็จะได้ประมาณนี้

00,01,02,03,04,05,06,07,08,09

11, 12, 13,14,15,16,17,18,19

22,23,24,25,26,27,28,29

33,34,35,36,37,38,39

44,45,46,47,48,49

55,56,57,58,59

66,67,68,69

77,78,79

88,89

99

รวมแล้วได้ 45 กลุ่มที่ไม่ซ้ำกันเลย 

คำสั่ง combination เป็นสมการช่วยหาผลลัพธ์ออกมาเลย แต่เราจะไม่เห็นหน้าตาผลลัพธ์นะ เช่น

combination(10;2) = 45 เลย แต่มันก็จะช่วยเราหาผลรวมที่เป็นไปได้ เพื่อตอบคำถามได้เร็วๆครับ

บทความอื่นๆ