Saturday, August 15, 2020

11:35 PM

 

Function choose นี้ ถ้าเอาไปใช้งานให้มันซับซ้อน มันก็จะสามารถซับซ้อนได้จนปวดหัวเลย  ปกติมันเอาไว้เลือกค่าใดค่าหนึ่งที่เกิดจากการทดสอบแบบใดแบบหนึ่ง โดยลำดับของผลจะเริ่มต้นที่ลำดับ 0 นะ ไม่ใช่เริ่มที่ 1 ดังนั้นการทดสอบจะต้องได้ค่าจำนวนเต็มเท่านั้นหรือไม่ได้อะไรเลย เพื่อที่จะได้ทำ index ได้

รูปแบบ

choose (ทดสอบ; [0]ผลที่ต้องการ 1;[1]ผลที่ต้องการ 2;[2]ผลที่ต้องการ 3; ... ไปได้เรื่อยๆ)

ชนิดข้อมูลส่งคืน

ข้อความ,หมายเลข,วันที่,เวลา,ประทับเวลา,คอนเทนเนอร์

ตัวอย่าง

choose (คะแนน; "ใช้ไม่ได้"; "ดี"; "ยุติธรรม"; "แย่")

ถ้าไม่มีคะแนนหรือคะแนนเป็น 0 ก็จะได้ผลคำว่า ใช้ไม่ได้

ถ้าคะแนนเป็น 1 ก็จะได้ ดี

ถ้าคะแนนเป็น 2 ก็ ยุติธรรมอยู่

ถ้าคะแนนเป็น 3 ถือว่าแย่

อ้าว นี่มันเป็นการแข่งขันอะไรสักอย่างนี้หว่า คะแนนน้อยสุด ถึงว่าเจ๋งสุด เข้าใจยัง ?

บทความอื่นๆ