Friday, August 14, 2020

11:19 PM


Function นี้เอาไว้แสดงอักขระในตาราง Unicode ซึ่งตัวอักษรบน keyboard ทุกตัว จะมีการถอดรหัสตัวเลขไปเป็นตัวอักษรตามที่เรากดโดยที่ตัว oerating system จะทำหน้าที่นี้ให้

function นี้มีข้อกำหนดว่า ถ้าตัวเลขเป็น 0 ฟังก์ชันจะแสดงค่าว่าง และถ้าตัวเลขอยู่ระหว่าง 1 ถึง 99,999 ฟังก์ชันจะส่งกลับอักขระตัวเดียว แต่หากตัวเลขมีมากกว่าห้าหลัก ฟังก์ชันจะทำการแสดงอักขระเหล่านั้นติดกันเป็นพืดเลย

รูปแบบ

Char (จำนวนเต็ม)

ผลลัพธ์ จะได้ออกมาเป็น text นะ

ตัวอย่าง 1

Char (0) แสดงค่าสตริงว่างๆ ซึ่งไม่ใช่ช่องว่างนะ อย่าเข้าใจผิด ("")

Char (97) แสดงค่า a.

Char (98) แสดงค่า b.

Char (9800097) แสดงค่า ab

Char (228) แสดงค่า ä

หรือ

Char (77600097) ก็แสดงค่า ä เหมือนกัน ในกรณีนี้เป็นเพราะมีตัวเลขแทนค่าอักขระ Unicode สองตัวน่ะ นั่นก็คือตัวอักษร a และอักขระไดเรซิส เมื่ออักขระทั้งสองนี้ปรากฏพร้อมกันมันก็เลยดูเหมือนเป็นอักขระเดียวน่ะสิ ไม่งงเนาะ

บทความอื่นๆ