Thursday, August 13, 2020

11:15 PM


ในการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวน แน่นอนว่าเราจะต้องได้เจอเลขทศนิยม ซึ่งก็มีบางจังหวะเวลาเราไม่ต้องการทศนิยม และต้องการจำนวนเต็มบวกที่ปัดขึ้น

Function Ceiling หรือเพดานนั่นแหละ จะมาทำหน้าที่นี้ให้

ชื่อ Function : Ceiling 

หน้าที่ : ทำหน้าที่ปัดเศษทศนิยม ให้เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า

การเรียกใช้งาน : Ceiling ( เลขทศนิยม )

ตัวอย่าง
 0.5 พี่แกจะปัดเป็น 1 เลย หรือ -3.4 ก็จะปัดเป็น -3 แบบว่าปัดไปหาค่ามากกว่าน่ะ ที่เจอๆมาก็เอาไปใช้เรื่องการรวมเงิน บางทีคิดเงินแล้วได้ทศนิยม ซึ่งก็ไม่มีใครอยากปัดลงหรอก มีแต่ปัดขึ้น ก็เอา function นี้จัดการเลย ก็เท่านั้น

บทความอื่นๆ