Tuesday, August 4, 2020

9:02 PM


สำหรับคนที่เขียน script ใน filemaker เป็นแล้ว มาดูกันว่า ใน script เหล่านั้น มี function ไหน ใช้งานยังไง เพื่อประโยชน์อันใดกันครับ

สำหรับอันแรก จะไล่ function ไปตามตัวอักษร ซึ่งอันที่โผล่มาอันแรกคือ function ABS ครับ

ชื่อ Function : ABS
หน้าที่ : เปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแบบค่าจำนวนจริง นั่นก็คือไม่มีบวก มีลบ เรียกว่าใส่เลขอะไรลงไป จะได้ค่าบวกกลับมาเสมอ
การเรียกใช้งาน : Abs ( number )

ตัวอย่าง :

Abs(-123) จะได้ค่า 123

Abs(field_a) จะได้ค่าบวกของ field_a เสมอ เช่น ถ้าเราใส่ field_a = -9 มันก็จะได้ 9 กลับมา

Abs(วันที่ปัจจุบัน - วันที่โน้นนนนน) ซึ่งค่าที่ได้ ก็จะเป็นระยะห่างของจำนวนวันตามที่เอามาลบได้ ได้เท่าไร ก็จะปรับเป็นค่าบวกเสมอ เช่น เอา วันนี้ - เมื่อวานซืน จะได้ระยะห่าง 2 วัน แต่ถ้าเอาเมื่อวานซืนเป็นตัวตั้งแล้ว - ด้วยวันนี้ ค่ามันก็จะได้ 2 อยู่ดี เพราะ abs ไม่สนเครื่องหมาย - นะ 

ส่วน Abs(-12.0248) ได้เท่าไร ก็ลองดูสิ จะได้รู้น่ะ

บทความอื่นๆ