Random Post

Monday, August 31, 2020
Function : Combination หาค่าที่เป็นไปได้

8:21 PM

  combination มีไว้สำหรับหาค่าที่เป็นได้สำหรับการจัดกลุ่มโดยเฉพาะ ถ้าโดนถามมาว่า มีตัวเลข 0 - 9 (10 ตัว) จัดกลุ่ม กลุ่มละ 2 โดยไม่ให้ซ้ำกัน ...

Read more »
Sunday, August 30, 2020
Function : Code เอาไว้ดูค่า unicode

7:50 PM

 Function นี้ ตรงข้ามกับ Function Char เลย char เอาไว้ดูว่า unicode เลขนี้ จะได้เป็นตัวอักษรอะไร แต่ code ทำกลับกัน ก็คือ ไอ้ตัวอักษรนี้ จะ...

Read more »
Saturday, August 15, 2020
Function : choose เลือกเอาสักอย่างสิ

11:35 PM

  Function choose นี้ ถ้าเอาไปใช้งานให้มันซับซ้อน มันก็จะสามารถซับซ้อนได้จนปวดหัวเลย  ปกติมันเอาไว้เลือกค่าใดค่าหนึ่งที่เกิดจากการทดสอบแบบใด...

Read more »
Friday, August 14, 2020
Function : Char เอาไว้ดูค่าของมาตราฐาน unicode

11:19 PM

Function นี้เอาไว้แสดงอักขระในตาราง Unicode ซึ่งตัวอักษรบน keyboard ทุกตัว จะมีการถอดรหัสตัวเลขไปเป็นตัวอักษรตามที่เรากดโดยที่ตัว oerating s...

Read more »
Thursday, August 13, 2020
Function Ceiling : ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็ม

11:15 PM

ในการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวน แน่นอนว่าเราจะต้องได้เจอเลขทศนิยม ซึ่งก็มีบางจังหวะเวลาเราไม่ต้องการทศนิยม และต้องการจำนวนเต็มบวกที...

Read more »
Tuesday, August 11, 2020
Function : Case เลือกเอาสักอย่าง

12:30 AM

หากใน script ของเราต้องมีการเลือกค่าอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบแบบธรรมดา หรือว่า การเปรียบเทียบจากผลการคำนวณ ลองเอา case ไปใช้งา...

Read more »
Wednesday, August 5, 2020
Function : AVG สำหรับหาค่าเฉลี่ย

7:49 PM

ชื่อ Function นี้แปลตามตัวก็คือ หาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยก็ได้จากการเอา เลขทั้งหมดรวมกัน หารด้วยจำนวนนับอีกที เช่น มีคน 3 คน แต่ละคนมีเงินไม...

Read more »
Tuesday, August 4, 2020
Function : Abs หาค่าจำนวนจริง

9:02 PM

สำหรับคนที่เขียน script ใน filemaker เป็นแล้ว มาดูกันว่า ใน script เหล่านั้น มี function ไหน ใช้งานยังไง เพื่อประโยชน์อันใดกันครับ สำหรับอัน...

Read more »
Sunday, August 2, 2020
มาสร้างเกมส์ puzzle ด้วย filemaker กัน

1:14 AM

Puzzel แบบ 16 ช่องมาตราฐาน เป็น game ที่ฝึกการใช้สมองได้ดีเลยทีเดียว แต่เด็กสมัยนี้คงไม่รู้จัก game นี้ เพราะมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร แต่ gam...

Read more »

บทความอื่นๆ