Sunday, March 15, 2020

8:50 PM
ข้อมูลบน web นั้น ถือว่าเป็น Big Data เหมือนกัน แต่ว่ามันจะต้องทำการจัดกลุ่มเรื่องที่ต้องการด้วยตนเองหน่อยมีข้อมูลหลายส่วนที่แจกฟรีบน Internet และพร้อมให้เรานำเอามาใช้งาน ในตัวอย่างก็เป็นข้อมูลแสดงตำบลทั่วประเทศ พร้อมกับตำแหน่ง Lat, Long ให้เราสามารถเอาไปแสดงบน Google Maps ได้เลย

ในตัวอย่างแสดงวิธีการดึงเอาข้อมูลที่เขาแจกฟรีมาเปลี่ยนให้อยู่ใน Filemaker เพื่อสะดวกในการค้นหาและเอาไปต่อยอดอย่างอื่นครับ

บทความอื่นๆ