Thursday, January 10, 2019

1:42 AM
เรื่อง programming เป็นเรื่องพื้นฐานที่เด็กๆยุคใหม่ ต้องเป็นภาษา com ภาษาใด ภาษาหนึ่งไว้นะครับ เพราะยุคต่อไป เขาต้องติดต่อกับหุ่นยนต์ มันก็เรื่องเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เอาไว้วันนี้มีโอกาสไปเจอแบบฝึกหัดการเรียน programming ภาษา phyton มา เห็นโจทย์น่าสนใจ ซึ่งโจทย์นี้จะแก้ปัญหาใน click เดียวก็ได้ แต่มันไม่ได้คิดน่ะ ก็เลยมาดูว่า ถ้าเราจะทำมือต้องทำอย่างไร แล้วก็ลองทำเป็นโปรแกรมในแบบฉบับ Filemaker ดู ว่ามันยากง่ายเพียงไหน มาดูกัน


บทความอื่นๆ