Friday, December 21, 2018

5:00 PM


ไปพบเจอโจทย์ excel ที่ครูให้เด็กทำ เห็นว่าน่าสนใจดี ก็เลยเอามาลองแก้ไขด้วย Filemaker ใครสนใจเข้าไปอ่าน ก็ตามนี้เลย https://pantip.com/topic/31825630

โจทย์ว่าด้วยเรื่องการลอกระบบ atm อย่างง่ายๆ ก็เลยทำเป็น Filemaker อย่างง่ายๆให้ลองทำตามเช่นเดียวกัน

ใจความของโจทย์นี้ มุ่งให้นักเรียนคิดตรรกะในการแยกแบ๊งค์มากกว่า เพราะไม่ได้บอกวิธีการเอาไว้ ซึ่งก็สร้างความสับสนได้พอสมควร

มาดูกันว่า Filemaker จัดการปัญหานี้ได้อย่างไรการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านเขา ทำให้เรารู้ว่า มันมีวิธีที่ง่ายกว่าในการจัดการ เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง ถ้ารู้เราก็จะได้เปรียบคนอื่นๆน่ะ

บทความอื่นๆ