Saturday, December 22, 2018

5:00 PM


อ้างอิงจาก วิธีทำจดหมายเวียนตอนที่ 1 เราก็มาต่อกันด้วยจดหมายเวียนตอนที่ 2 ซึ่งทำให้มันสะดวกสบายเข้าไปอีก ด้วยการส่งจดหมายเวียนไปทาง internet มันเสียเลย ถ้าไม่กลัวเสียหน้า เราก็จะพบว่ามันสามารถประหยัดงบประมาณได้เยอะเลย

ในขั้นตอนนี้ เราจะได้รู้จักกับ SMTP นั่นก็คือ รูปแบบในการจัดส่ง e-mail ที่มีทั้งแบบให้บริการฟรีๆ หรือ แบบเสียตังค์ด้วย ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมก็แล้วกัน

ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยน ตัวเลข ให้เป็นตัวหนังสือ ซื้อไม่ได้ใช้ function สำเร็จ เพราะมันไม่มีนั่นเอง ก็เลยต้องทำขึ้นมาเอง ซึ่งก็ขออ้างอิงไปที่ post นี้ก็แล้วกัน : การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ

มาดูกันว่าทำอย่างไรนะ
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบลอกไปก่อนนี้ หากลงมือทำ ก็จะพบว่าบางทีเราทำ กับที่ผู้สอนทำนั้น ไม่เห็นเหมือนกัน มันก็เกิดปัญหา ก็เลยอยากให้เอาปัญหานี้แหละ ถามมาสิ จะตอบให้น่ะ

บทความอื่นๆ