Friday, September 21, 2018

12:36 AM


เรื่องวันที่ใน filemaker นั้น เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นวันที่ไทยได้สองรูปแบบ  หนึ่งก็คือ เปลี่ยนวันที่ใน Control Panel ของเครื่องเลย หรือไม่งั้นก็ใช้ Script ช่วยในการเปลี่ยน

ซึ่งอย่างหลังนี้เป็นวิธีที่แนะนำมากกว่า เพราะทำครั้งเดียว ใช้งานได้ทั่วทั้งโปรแกรมเลย และวิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย ทำตามได้ง่ายๆครับ

บทความอื่นๆ