Sunday, June 17, 2018

7:00 PM
การจัดการฐานข้อมูลนั้น Value List ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับเรามาก เนื่องจากสามารถบังคับหรือกำหนดแนวทางข้อมูลให้ง่ายสำหรับการเลือกใช้ หรือเป็นไปทิศทางที่เราต้องการได้Value List นั้น สามารถแสดงผลได้หลายแบบ และตัวมันเองก็สามารถดึงข้อมูลจาก table อื่นๆ มาแสดงผลเพื่อเลือกใช้งานได้อีกด้วย

มีดูกันว่ามันมีกรรมวิธีจัดการอย่างไรบทความอื่นๆ