Saturday, June 16, 2018

5:23 AM
ในปัจจุบัน การออกแบบฐานข้อมูลไม่สามารถเลี่ยงการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆแหล่งได้ ดังนั้นการเข้าใจเรื่องการเชื่อมต่อ portal เพื่อนำเอาข้อมูลมาใช้งานนั้น ค่อนข้างสำคัญครับ แนะนำให้ทำความเข้าใจไว้มากๆ ไม่อย่างนั้นจะสร้างความปวดหัวให้เราได้ภายหลังมาดูตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อม portal แล้วดึงข้อมูลเอามาใช้งานครับ

บทความอื่นๆ