Friday, June 15, 2018

2:53 AM
บางครั้งบางหน เรามีความจำเป็นต้องทำการสุ่มตัวเลขแล้วไม่ต้องการให้มันซ้ำกันเลยมาดูเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้นกันครับ
ซึ่งก็เป็น script ง่ายๆ ไม่กี่บรรทัด แต่ก็ทำให้ได้ผลแบบที่ต้องการเลยทีเดียว

บทความอื่นๆ