Random Post

Tuesday, May 15, 2018
วิธีการสร้าง HN แบบ Auto เมื่อค้นหาข้อมูลไม่เจอ

8:42 PM

อันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับคลีนิคที่ต้องรับคนไข้ โดยการค้นหาข้อมูลของคนไข้ที่มารับบริการก่อน ถ้าไม่เจอ ก็ให้สร้าง record ใหม่ ซึ่งจริงๆแ...

Read more »

บทความอื่นๆ