Wednesday, March 21, 2018

1:30 AM

บางครั้ง หรืออาจจะหลายๆครั้งที่เรามีความจำเป็นต้องจัดการกับข้อมูลที่มีการซ้ำกันเป็นจำนวนมาก จะดีมากถ้าสามารถทำการกรองข้อมูลเหล่านั้นออกมา เพื่อทำการเลือกให้รวดเร็วและง่ายต่อการจัดการ

โอกาสนี้ก็จะได้แนะนำวิธีการ ในการกรองเอาข้อมูลซ้ำกันเหล่านั้น ออกมาใช้งานในรูปแบบของ Value List ซึ่งทำให้การเลือกข้อมูลเป็นไปได้ง่ายมากขั้นครับ

ตอนแรกว่าด้วยวิธีการสร้างการกรองข้อมูลด้วย relationship


ตอนที่สอง ว่าด้วยการนับจำนวน value list ที่ได้มาครับ

บทความอื่นๆ