Thursday, November 9, 2017

7:35 PM

โลกของปัญญาประดิษฐ์กำลังใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้ว มาดูกันว่าเราสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม file Maker  เข้าทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีให้บริการอยู่บนอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร


ตัวอย่างนี้เป็นของฝรั่งที่เขาทำโปรแกรมในการวิเคราะห์รูปภาพเพื่อให้ได้ keyword ที่ต้องการโดยใช้งานบริการจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Clarifai.com เว็บไซต์นี้ให้บริการระบบปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบที่หลากหลายมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน


เราสามารถใช้ไฟล์เมกเกอร์เข้าเชื่อมต่อกับระบบที่ให้บริการแบบนี้โดยผ่านทาง API  ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงบริการของระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามที่ต้องการ

มาลองดูกันครับว่าเขาทำกันอย่างไร

บทความอื่นๆ