Random Post

Friday, November 17, 2017
ระบบประกาศการแข่งขันว่ายน้ำ

12:32 AM

วันนี้นำเอาโปรแกรมจัดการประกาศการแข่งขันว่ายน้ำมาแนะนำครับ เพราะได้โจทย์ว่า เหนื่อยที่จะต้องประกาศรายการเป็นร้อย ก็เลยลองจัดทำเป็นโปรแกรมใ...

Read more »
Thursday, November 9, 2017
Filemaker กับ AI

7:35 PM

โลกของปัญญาประดิษฐ์กำลังใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้ว มาดูกันว่าเราสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม file Maker  เข้าทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีใ...

Read more »

บทความอื่นๆ