Wednesday, October 26, 2016

8:57 PM
ตอนที่ 3 นี้ เป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนฐานข้อมูลกระดาษให้เป็นโปรแกรมด้วย Filemaker ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ ก็เลยอัดอธิบายแทนเด็กๆนะครับ

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามนี้ครับและตอนที่ 2

บทความอื่นๆ