Monday, October 10, 2016

11:35 PM


พอดีเด็กๆปิดเทอม ก็เลยจับกลุ่มกันมาเรียน Filemaker ก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่จะชี้ให้เห็นว่า Filemaker นั้นไม่ยากเลย เด็กๆก็เรียนได้  ที่จับกลุ่มมาเรียนก็เด็กๆมัธยมต้นนะครับ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ครั้งละ 2 ชั่วโมง

เร่ิมต้นก็ด้วยการอธิบายฐานข้อมูลแบบจับต้องได้ โดยให้เขาไปทำฐานข้อมูลเป็นกระดาษมาก่อน เพื่อที่จะทำการอธิบายให้รู้ว่าอะไร เป็นอะไร

หากเด็กๆคนไหนสนใจเรียน ก็สามารถเรียนไปพร้อมๆกันได้นะครับ


บทความอื่นๆ