Thursday, August 4, 2016

7:37 PMสำหรับการทำ apps ด้วย filemaker เราจำเป็นต้องสร้าง layout ให้พอดีกับขนาดของอุปกรณ์ ios ทุกตัว ดังงั้นจึงจำเป็นต้องทราบว่า ผู้ใช้งาน apps ของเรานั้น ใช้งานจาก idevice อะไร

มาดู function ในการตรวจสอบกันครับ สร้างโดยใช้ custom function ครับ

 1. Let (  
 2.   [  
 3.   ~device = Get ( Device ) ; // 3 = iPad , 4= iPhone  
 4.   ~screenHeight = Get ( ScreenHeight ) ;  
 5.   ~screenWidth = Get ( ScreenWidth ) ;  
 6.   ~screenSize = ~screenHeight + ~screenWidth  
 7.   ] ;  
 8.   
 9.   Case (  
 10.   ~device = 1 or ~device = 2 ;  
 11.     "Desktop" ;  
 12.   
 13.   ~device = 3 and ~screenSize ≥ 2390 ;  
 14.     "iPad Pro" ;  
 15.   ~device = 3 and ~screenSize ≥ 1792 ;  
 16.     "iPad" ;  
 17.   
 18.   ~device = 4 and ~screenSize ≥ 1150 ;  
 19.     "iPhone 6 Plus" ;  
 20.   ~device = 4 and ~screenSize ≥ 1042 ;  
 21.     "iPhone 6" ;  
 22.   ~device = 4 and ~screenSize ≥ 888 ;  
 23.     "iPhone 5"  
 24.   )  
 25. )  

Credit : https://community.filemaker.com/thread/150976บทความอื่นๆ