Friday, June 3, 2016

12:45 AM
Web Direct เป็นคุณสมบัติที่ทำให้ FileMaker นั้น สามารถจัดทำ Web Application ได้อย่างง่ายๆ และง่ายมากๆ โดยที่ User ไม่จำเป็นต้องรู้ code html เลย ทำให้เราสามารถ Focus ไปที่เรื่องของการ design dartabase อย่างเดียว


การทำ web application ด้วย Filemaker นั้น ถ้าพื้นแน่นแล้ว บอกได้เลยว่าทำได้เร็วมากครับเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆแล้ว การที่ไม่ต้องการทรัพยากรมาก ทำให้เราสามารถ Focus ไปที่ Logic ของโปรแกรมได้มากขึ้น การเขียนโปรแกรมก็ดีขึ้นครับ

สนใจเรียนรู้วิธีการจัดการฐานข้อมูลด้วย FileMaker ก็สมัครเรียนได้ครับ กด Banner ด้านขวาโลด

บทความอื่นๆ