Thursday, April 21, 2016

2:19 AM


ใน FileMaker นั้น เราสามารถตกแต่งหน้าตาในการทำงานได้ค่อนข้างเป็นไปดั่งใจ และยืดหยุ่นมาก ผมจึงขอแนะนำการตกแต่งหน้าตาโดยการใช้รูป Switch มาช่วยในการใช้งานโปรแกรมให้สวยงามและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับ
สำหรับวิธีการสร้างนั้น ก็สามารถเรียนรู้ได้โดยสมัครเรียนได้จาก Link ด้านข้างนี้นะครับ ถูกยิ่งกว่าออกไปกินข้าวในห้างอีกครับ 5555

บทความอื่นๆ