Random Post

Sunday, February 28, 2016
โปรแกรมบอกจำนวนเวลา

6:33 PM

วันนี้มีโปรแกรมที่สร้างด้วย Filemaker เอาไว้จับเวลาในการนั่งสมาธิ หรือ กิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องการนับเวลาครับ  ผู้ฝึกสมาธิมือใหม่ เมื่อกำหนด...

Read more »

บทความอื่นๆ