Random Post

Thursday, December 17, 2015
สร้างโปรแกรมร้านอาหารจาก FileMaker

8:07 PM
1

แนะนำการเอา FileMaker มาจัดการการขายอาหารครับ ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากเท่าไร Script ก็ใช้นิดเดียว ส่วนจะซับซ้อนหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่การออกแบบร...

Read more »
Wednesday, December 16, 2015
การสร้าง Random Function

5:35 PM

แปะกันลืม : ไปเจอ script ของฝรั่งในการ random ค่าที่เราต้องการมา ซึ่งได้ใช้บ่อย ก็เลยเอามาแปะไว้ก่อน ยามจะใช้ก็มาค้นหาเอาอีกที วิธีการสร้...

Read more »

บทความอื่นๆ