Wednesday, August 26, 2015

7:52 PM

ลักษณะของโปรแกรมที่ใช้ประกาศเพื่อเรียกหมายเลขที่กำลังรอใช้บริการนั้น เราสามารถพบเห็นได้ตาม ธนาคาร หรือ โรงพยาบาล ที่ระบบจะมีการให้กดเอาหมายเลขคิวก่อน จากนั้นเมื่อไปนั่งรอสักพัก ก็จะมีเสียงประกาศเรียกหมายเลขของเราให้ไปรับบริการที่ช่องนั้น ช่องนี้

ระบบประกาศแบบนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอะไรที่มันต้องพูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งและบ่อยๆ เช่น การประกาศเที่ยวบิน หรือ งานแข่งขันกีฬาสัก 100 รายการ ซึ่งมี pattern ในการประกาศที่แน่นอน เราก็สามารถใช้ FileMaker เข้าไปจับกระบวนนั้น เผื่อผ่อนแรงเราได้มากเลย

เรามาดูลักษณะการทำงานของโปรแกรมประกาศนี้กันครับ

- เริ่มด้วยผู้รับริการเข้ามากดหมายเลข ซึ่งอาจจะกดเอง หรือ มีคนอื่นกดให้ก็ได้ เขาก็จะได้รับกระดาษหมาขเลขติดตัวไป
- นั่งหรือยืนก็ได้ เดินไปมาก็ยังไหว เพื่อรอรับบริการสักพัก
- จากนั้นพนักงานก็กดให้ระบบประกาศทำงานโดยการเรียกหมายเลขนั้นๆ ให้เข้ามาใช้บริการ

ลองมาดูว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมจะออกมาเป็นอย่างไรการทำงานโดยรวมก็จะมีเท่านี้ แต่การทำงานจริงนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่จะต้องกำกับดูแล เป้าหมายคือต้องการให้เห็นว่า FileMaker สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ด้วยนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะมองออกหรือไม่ว่า FileMaker มันทำได้

ส่วนวิธีการสร้างนั้น ผม post ไว้ที่กลุ่มสำหรับการสอนใช้งาน Filemaker เนื่องจากเป็น File ตัวอย่างที่แนะนำการสร้างอย่างละเอียดและคอย support ด้วย ถ้าใครสนใจก็สมัครเข้าเรียนได้นะครับ ผมจะมีตัวอย่างการใช้งานแบบประยุกต์นี้ออกมาเรื่อยๆครับผม

บทความอื่นๆ