Wednesday, July 8, 2015

11:51 PM
แปะไว้กันลืมอีกแล้ว เผอิญเจอวิธีในการ detect การกด keyboard ว่ากด key อะไร มี ascii code เป็นเท่าไร ก็เลยมาเอา post ไว้อ้างอิงทีหลัง เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วย

การสร้างก็ไม่ยากเลย มีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างฐานข้อมูลเก็บ asscii code จาก internet เสียก่อน อันนี้ง่ายๆเนาะ ไม่มีอะไรซับซ้อน ถามว่า มี ascii code แล้ว จะไปสร้างโปรแกรม detect มันทำไมอีก ประเด็นอยู่ที่ อยากรู้ว่าการ detect ทำอย่างไรนะครับ อย่าสับสน


2. สร้างอีก 1 table มี field เพียง 1 field เพื่อทำการเก็บค่า field ที่ detect ได้ จากนั้นก็ให้สร้างความสัมพันธ์กันดังรูป

3. จากนั้นก็ทำการจัดวาง layout ให้ได้ตามรูป หรือ จะจัดวางรูปแบบอื่นก็ได้ครับ แล้วแต่ชอบ4. เสร็จก็เขียน script ให้มันทำการใส่ค่า key ที่กดได้เข้าไปใน field ที่กำหนด

 5. หัวใจมันอยู่ที่ script และการสั่ง run script นะครับ

ผมอธิบายโดยละเอียดไว้ใน Video ครับ อย่างไรแล้วก็ลองดูกันครับ ถ้าไม่เข้าใจ ก็ comment ไว้ได้ครับผม

บทความอื่นๆ