Thursday, June 25, 2015

6:15 PM

บางครั้งการเขียน script แบบซ้ำๆ ก็ทำให้น่าเบื่อได้ สู้เขียนครั้งเดียวแต่ส่งค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข้าไปดีกว่า

ใน Filemaker ทุกๆ script ที่เขียนขึ้นมา สามารถรับค่าตัวแปรเข้าไปประมวลผลได้ด้วย โดยปกติเราจะ
สามารถส่งค่าตัวแปรได้ 1 ตัวเท่านั้น เช่น script  ขื่อ process ถ้าเราจะส่งค่าตัวแปรเข้าไป ก็ให้เรียกใช้ว่า

process(ตัวแปร)

ใน script ถ้าเราต้องการเอาค่าตัวแปรมาใช้งาน ก็ให้ใช้คำส่ัง

get(scriptparameter) เพื่อดึงค่าตัวแปรมาใช้งาน

คราวนี้ถ้าต้องการส่งตัวแปรเข้ามามากกว่า 1 ค่า ก็ให้ใช้ function List() เข้าช่วย ก็จะได้เป็น

process(list(ตัวแปร1;ตัวแปร2))

ส่วนการรับค่า ก็จะต้องใช้ function getvalue() เข้าช่วยรับด้วยเช่นกัน คือ

getvalue(get(scriptparameter);1) หมายถึงเก็บค่าตัวแปรที่ส่งเข้ามาตัวที่ 1
getvalue(get(scriptparameter);2) หมายถึงเก็ยค่าตัวแปรที่ส่งเข้ามาตัวที่ 2

เพียงเท่าที่เราก็จะสามารถส่งค่าตัวแปรเข้า script ได้อย่างจุใจเลย เท่ากับว่าเขียน script ที่มีการทำงานซ้ำๆน้อยลง ไปด้วย แจ่มๆ

Credit : Bobcusick.blogspot.com

บทความอื่นๆ