Wednesday, May 20, 2015

2:09 AM







Comment เป็นสิ่งที่ไม่น่าขาดในการสร้างฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วย Filemaker หรือโปรแกรมอื่นๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวลาในการไล่ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด ตลอดจนบอกกับผู้อื่นว่า คำสั่งในโปรแกรมทำอะไร

การเขียน comment ใน Calculation Filemaker นั้น สามารถทำได้ 2 แบบก็คือ

1. Command บรรทัดเดียว ให้เขียนแบบข้างล่างนี้

// แล้วก็ตามด้วย comment ที่ต้องการ

2. Comment แบบหลายบรรทัด

/* แล้วก็เขียนไปเลย
หลายๆบรรทัดได้หมด
แล้วปิดด้วย */

ส่วนการเขียน comment ใน script นั้นก็ให้เลือก function #comment ได้เลย

อย่าลืมเขียน comment กันนะครับ ช่วยเราได้เยอะในอนาคต

บทความอื่นๆ