Random Post

Thursday, April 2, 2015
FileMaker 13 รุ่น support ภาษาไทย 100%

9:03 PM
12

ในที่สุดก็เจอแหล่งที่พัฒนา FileMaker ให้ทำงานกับภาษาไทยได้ 100% นะครับ  เป็นของบริษัทต่างประเทศชื่อ WinSoft  ซึ่งเป็นบริษัทในฝรั่งเศส เท่...

Read more »
การใส่ comma คั่นใน number

8:38 PM

ใน File Maker เราสามารถที่จะทำการปรับการแสดงผลของ field number ให้แสดงเครื่องหมาย , และทศนิยมได้ โดยการปรับแต่งที่ Inspector ตรง Tab ของ...

Read more »

บทความอื่นๆ