Sunday, February 1, 2015

8:18 PM
Filemaker Server version 11 นั้น ยังไม่ได้ใช้งาน html5 เหมือน version 13 ดังนั้นจึงต้องอาศัย java ในการเข้าถึงตัว server จากเครื่อง client เป็นหลัก

ปัญหามีอยู่ว่า เมื่อ java update เป็น version ล่าสุด ซึ่งได้เพิ่มเรื่องความปลอดภัยเข้าไปมากมาย ก็เลยทำให้ admin console ของ filemaker ติดแหง๊กเรื่องความปลอดภัยในการเข้าถึง server นี่แหละ

การแก้ไข ให้เราทำการเพิ่ม Exception List เข้าไปเท่านั้นเอง โดย Format ของ url จะเป็น

http://ip ของ server : port 16000 ในตัวอย่างก็เป็น http://192.168.99.66:16000

ให้ใช้ http นะครับ https ตามที่ java แนะนำไม่ work สำหรับงานนี้ครับ

เท่านี้เราก็สามารถใช้งาน admin console จากเครื่อง client เข้าไปจัดการเครื่อง server ได้แล้วครับ

แปะกันลืม

บทความอื่นๆ