Sunday, September 21, 2014

9:24 PM

แจกฟรี E-book แนะนำโปรแกรมสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย FileMaker ครับ E-book เล่มนี้จะอธิบายเบื้องต้นว่าเจ้าโปรแกรม FileMaker นี้มันทำอะไรได้บ้าง เหมาะกับใคร แล้วมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

ท่านที่สนใจก็สามารถ Download โดยกรอกแบบฟอร์มด้านบนนี้นะครับ ผมจะตอบ E-mail และแนบ File E-book ไปให้ตาม E-mail ที่ท่านกรอกเข้ามานะครับ และโอกาสต่อไป หากผมออก E-book เล่มใหม่ ก็จะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบทาง E-mail ครับ

Powered byEMF Contact Form

บทความอื่นๆ