Monday, December 2, 2013

1:33 AM
Filemaker ตั้งแต่ version 7 ขึ้นมา มีความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลหลายๆฐานได้ใน File เดียว ซึ่งทำให้สะดวกในการทำงานและการ share เป็นอย่างยิ่ง

วิธีการใช้สร้างและใช้งานนั้น ก็ไม่ยากเลย มาดูกันครับว่าทำอย่างไรถ้าไม่เข้าใจก็ถามมานะครับ บางทีผมอาจจะอธิบายให้มึนงงได้ 555

บทความอื่นๆ