Friday, November 29, 2013

12:30 AM
ปุ่มที่ใช้กดได้ใน Filemaker สามารถทำได้หลายวิธี ส่วนใหญ่แล้วปุ่มใน Filemaker จะใช้งานสำหรับการ run script เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการ

ปุ่มนั้น จะเกิดจาก icon สำหรับสร้างปุ่มเองใน filemaker ก็ได้ หรือ เราจะ import รูปที่เราต้องการเอามาทำปุ่มก็ได้ หรือ เราจะให้ คำที่เราพิมพ์เอง แล้วเอามาทำเป็นปุ่มก็ยังได้

เอ้ามาดูวิธีการก็แล้วกันนะ
วิธีการเอา script ใส่ปุ่มกดนี้จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น หากเราเข้าใจการทำงาน script มากเท่าไร การทำงานของเราก็จะเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเท่านั้นครับ

บทความอื่นๆ