Thursday, November 28, 2013

1:44 AM
การทำให้ Filemaker แสดงวันที่ให้เป็นภาษาไทยนั้น ทำได้ 2 วิธีนะครับ

วิธีการที่ 1 ก็คือการเปลี่ยน Regional Setting ใน Control Panel ของเครื่อง Computer ให้เป็น Thailand มันก็จะแสดงวันที่ใน format ของบ้านเราได้อย่างถูกต้อง

วิธีที่ 2 เปลี่ยนที่ตัวโปรแกรมเลย โดยใช้ความสามารถของ Function วิธีการนี้จะทำให้ File ของเราไม่ขึ้นกับ Platform หรือ เครื่อง com เครื่องไหนเลย หมายถึงจะส่ง file ที่ทำเสร็จแล้ว ไป run บนเครื่อง mac หรือ pc เครื่องอื่น format ของภาษาไทยที่ได้ ก็จะแสดงได้ถูกต้องเสมอ

ในกรณีนี้ ผมจะว่าถึงวิธีการที่ 2 เท่านั้นนะครับ

มาดู Video วิธีการเลยดีกว่า พิมพ์เอามันช้าวิธีการนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้งานบ่อยๆ และใช้งานได้ดีมาก เอาไปใช้งานกันได้เลยครับ

บทความอื่นๆ