Tuesday, November 26, 2013

6:46 PM
ต่อเนื่องกันเลยกับการจัด layout  ซึ่งถ้าจัดให้ดี ก็มีชัยไปมากกว่าครึ่ง ใน filemaker pro 1 ฐานข้อมูล จัด layout ได้ไม่จำกัดนะครับ ตรงนี้ต้องใช้จินตนาการ และการทำบ่อยๆ เข้าช่วยนะครับ  จึงจะสวยงามและรวดเร็วvideo ต่อไป ก็จะมา focus เข้าสู่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่ค่อนข้างสำคัญในการเก็บรายละเอียดของการสร้าง โปรแกรม นั่นก็คือการดัก error หรือ ป้องกันข้อผิดพลาดขาก userr ให้ได้มากที่สุดครับ ก็ติดตามดูกันได้นะครับ

บทความอื่นๆ