Wednesday, July 31, 2013

7:34 PM
ท่านทราบกันหรือไม่ว่าเราก็สามารถทำการส่ง Mail จากโปรแกรม FileMaker ได้ด้วยนะ แต่วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Function ในการส่ง Mail ของ FileMaker นั้น ใช้ในกรณีที่เราต้องการส่ง Mail ในบริมาณเยอะๆ และเนื้อความค่อนข้างจะซ้ำๆกัน ... แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อความบางช่วงแบบอัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งโปรแกรม E-mail หรือ Web Mail มันทำไม่ได้
ตัวอย่างเช่น เราต้องการส่งจดหมายเวียนทาง E-mail ให้กับผู้รับจำนวน 1,000 คน และต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับในเนื้อความจดหมาย ตรงคำว่า เรียน xxx ให้เป็นชื่อของผู้รับนั้นๆ ซึ่งกรรมวิธีแบบนี้ โปรแกรม Microsoft Office ก็ทำได้ แต่ในที่นี้จะใช้ File Maker ทำนะครับ

Function ที่เราจะใช้งาน คือ Function SendMail ซึ่งจะต้องทำการตั้งค่าดังรูปก่อนที่เราจะดำเนินการส่งจดหมายได้ การใช้ Function นี้จะต้องไปประยุกค์ดกับคำสั่งอื่นๆ อีกทีนะครับ เช่นคำส่ัง Loop เพื่อที่จะให้ Filemaker ทำการส่ง E-mail ไปให้ User ทั้ง 1000 คน ด้วยการ Click เพียงครั้งเดียว แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ท่านจะต้องมีข้อมูลของผู้รับให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับ

ลองดูตัวอย่าง File ที่ผมทำให้ก็แล้วกันนะครับ มีที่แนะนำอย่างหนึ่งก็คือ ตรงการ set ค่าของ smtp server นั้น หากเราใช้งานบริการของ 3bb ก็ให้ใส่ smtp เป็น smtp.3bbmail.com นะครับ จะสามารถใช้งานได้ฟรี หรือหากใครมี smtp server ส่วนตัว ก็จะเยี่ยมไปเลย เพราะข้อจำกัดของ smtp 3bb หรือ isp เจ้าอื่นๆก็คือ จะมีการ detect เรื่อง spam เอาไว้ ถ้าเราส่ง mail ถี่ๆ ออกไป เราก็จะโดนระบบ mark ว่าเป็น spam ทำให้เราต้องหยุดส่งสักพักแล้วค่อยดำเนินการส่งใหม่ หรือ ให้ทำการเว้นระยะการส่งแต่ละครั้งให้ห่างกันประมา 45 วินาทีจึงจะดี แต่หากใครต้องการซื้อบริการ smtp เอาไว้สำหรับส่ง mail โดยเฉพาะ ผมแนะนำที่ smtp2go.com นะครับ ซึ่งผมก็ใช้งานอยู่ ดีมากเลยทีเดียว เราสามารถส่ง e-mail จำนวน 1000 ได้ในเวลาไม่นานเลยครับ แถมมี report ให้ดูด้วยว่าส่ง mail ออกไปครบหรือเปล่า ลองใช้งานดูก็แล้วกันนะครับ บริการ smtp ดี ดี จาก smtp2go.com

Download File ตัวอย่างได้ที่นี่ครับ --> Send Mail

บทความอื่นๆ