Thursday, February 21, 2013

5:43 AM

Function ที่ได้ใช้บ่อยๆ ถึงบ่อยมาก ใน FileMaker Pro ก็คือ Function ในการเรียกใช้งานวันที่ปัจจุบัน เช่น

ถ้าเราอยากให้ Filed ที่ Data Type เป็นวันที่ เก็บวันที่ วันนี้เลย ก็แค่ทำ Script ใส่คำสั่งเข้าไปใน Field เลย ได้โดย

Field ที่ต้องการ = Get(CurrentDate)

มันก็จะได้ค่าของวันที่เครื่องที่เป็น คศ. มาทันที่ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น พศ. หล่ะ ก็นี่เลย

Field ที่ต้องการ = Get(CurrentDate) + 543

เพราะ พศ. ของเรา นำ คศ. ตั้ง 543 ปีแนะ ดังนั้นจึงต้องบวกด้วย 543 นะ

การเอาจำนวนไปบวกกับ Field Date โดยตรง มันจำคำนวณให้ด้วยนะ ว่าจะไปตรงกับวันเวลาอะไรหน่ะ ถือว่าได้ใช้บ่อยทีเดียวสำหรับ Function นี้ ติดขัดตรงไหน ก็ถามมานะครับ

บทความอื่นๆ