Sunday, December 9, 2012

3:00 AM
สวัสดีครับ

มีเพื่อนๆ ถามมาว่า จะทำให้ filed ที่กำหนด (ต้องเป็น type : number เท่านั้นนะครับ) เพิ่มค่าตัวมันเองทุกๆ ครั้งที่เพิ่ม record จะทำไง ?

auto enter

ดูจากรูปที่สร้างฐานข้อมูลมาแบบด้านบนนี้ ก็จะตอบได้ว่า

- ให้ทำการ double click ที่ file ชื่อ bill number
- จากนั้นจะได้ window เล็ก ๆ ดังภาพข้างล่าง- ก็ให้ทำการเลือกที่ serial number จากนั้น ก็ใส่ค่าเริมต้นที่ต้องการ แล้วก็ค่าที่จะบอกให้โปรแกรมรู้ว่า ให้ทำการเพิ่มค่าทีละเท่าไร  ในรูปมีค่า 6 เพราะผมทำการทดลองสร้าง record ไป 5 record  record ที่จะสร้างใหม่ต่อไป มันก็จะนำเอาค่า 6 ไปใส่ให้

- ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่มันสร้างโดยอัตโนมัติ ก็ให้ทำการ เลือก Prohibit modification ... ข้างล่างสุดด้วยนะครับ หากมีการพยายามเปลี่ยนค่าที่มันสร้าง โปรแกรมก็จะฟ้องว่าค่าที่สร้างให้ ทำการเปลี่ยนไม่ได้หน่ะครับ

อย่างไรแล้วก็ทดลองทำดูนะครับผม ยังมีตัวเลือกอื่นๆ ที่น่าเล่นมากมาย

* คำถามอื่นใด ที่เพื่อนๆ ถามมา หากเป็นประโยชน์ ผมก็จะนำมา post ที่นี่ด้วยนะครับบทความอื่นๆ