Monday, December 3, 2012

8:54 PM
เมื่อก่อน ผมก็มีปัญหาเรื่องพิมพ์ไทย แล้วยังไม่ได้เจอกับคนที่ปรับปรุงตัวโปรแกรม FileMaker ให้พิมพ์ไทยได้ จึงทำการทดสอบหลายๆ ทาง ได้ข้อสรุปสำหรับการป้อนภาษาไทยให้กับโปรแกรม File Maker Pro version ที่มันพิมพ์ไทย ไม่ได้ ดังนี้

1. ให้ใช้คำสั่ง Show Custom Dialog เพื่อทำการรับภาษาไทยเข้าสู่ Filed โดยตรงครับ ดังตัวอย่าง


จากนั้น ก็ทำให้ filed สามารถ click ได้ เพื่อที่จะได้ run script นี้เมื่อเสร็จแล้ว ก็ลองเข้า mode browse เพื่อลองป้อนข้อความดูจะเห็นได้ว่า สระมากันครบเลยอันนี้แหมาะสำหรับ คนที่เขียน script เป็นแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปหน่ะ

2. ทำการเปิดใช้งาน Function Instant Web Publishing เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลภาษาไทย ผ่านทาง web browser มาที่ file นี้ได้ปกติมันจะใช้ port : 80 ในการ share file ผ่านทาง web แต่เครื่องผมไม่ปกติ ผมก็เลย set port มั่วไปที่ 808 การใช้งานก็แค่เปิด browser แล้วใส่ url ตามทีมันบอกก็เท่านั้นก็จะสามารถกรอกข้อมูลภาษาไทยเข้าไปตรงๆ ใน field นั้น ผ่านทาง web browser เลย แต่จะทำแบบนี้ได้ ต้องเข้าใจ script พอสมควร เพราะมีหลายอย่างต้องทำ เพื่อให้มันทำงานกับ web ได้สมบูรณ์ .. เอามาบอกให้่ทราบเท่านั้นเองครับ

บทความอื่นๆ